Jdi na obsah Jdi na menu
 


Živý betlém

V pondělí 26.12.2011 uspořádalo mateřské centrum Kučeráček první Živý betlém.

Krátce před třetí hodinou odpoledne se lidé začali ubírat k místnímu kostelu. Po úvodním slovu pana faráře Jana Hanáka se začal odehrávat příběh, který je nerozlučně spjat s Vánocemi. Před dvěma tisíci lety císař Gaius Octavius Augustus vydal nařízení, aby byl po celé Římské říši proveden soupis lidu. Všichni se vydali do svých rodných měst, tedy i Maria s manželem Josefem museli cestovat z Nazareta, kde žili, do Betléma, Josefova rodného města. V Kučerově putovali všichni za pannou Marií a Josefem.

Města byla přeplněna a nebylo možné najít místo k odpočinku a přespání. O to těžší to bylo pro Marii, které se přiblížil čas, kdy měla na svět přivést dítě. Po několika neúspěších jim nakonec poskytli k odpočinku alespoň chlév, kde se narodil malý Ježíšek. Marie ho zavinula do plenek a položila do jeslí ve chlévě, kde nocovali. Jeho narození byli přítomni andělé,  přišli se mu postupně poklonit a obdarovat pastýři, děvečky a také tři králové.

Celý příběh byl doprovázen hudební skupinou Koňabojs .

Velké poděkování patří nejen účinkujícím, ale také manželům Dvořákovým za jejich iniciativu a poskytnutí stylového místa pro Betlém – žudrového domku v Kučerově.

Akce Živý betlém byla realizována za podpory komunitní nadace Tři brány.

                                                                                                          Marie Lokajová

 

Herecké obsazení:

Vypravěč:                   Jitka Zabloudilová

Kometa:                      Hanka Fišarová

Pana Marie:                Gabriela Marjánková

Josef:                          Martin Bačovský

Hospodská 1:             Marie Lokajová

Hospodský:                Igor Novohradský

Hospodská 2:             Romana Sobotková

Hospodář:                   Jiří Chládek

Hospodyně:                Lenka Zabloudilová

Pastýř 1:                     Jiří Špičák

Pastýř 2:                     Tomáš Flöhsler

Janek:                         Markéta Bačovská

Kuba:                          Jan Bačovský

Ondřej:                       Kristián Gryc

Ondřej 2:                    Claudie Grycová

Kašpar:

Melichar:

Baltazar:

Děvče:                        Marie Lokajová

Děvče 2:                     Irenka Dvořáková

Andílek:                      Klárka Pospíšilová

 

Scénář a režie:         Irena Dvořáková

Hudba:                      Skupina Koňabojs

Osvětlovač:              Jan Dvořák

Kameraman:           Martin Lokaj

 

Poděkování:

Verunce Lampové                           za zapůjčení kamerunských koz

Manželům Marjánkovým                za zapůjčení rekvizit a slámy pro koně

Manželům Dvořákovým                 za poskytnutí zázemí a technickou podporu

Panu Gotvaldovi st.                        za zapůjčení betlémů

Manželům Kolářovým                    za zapůjčení rekvizit

Panu starostovi Bačovskému –          za zajištění stromků