Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika

11. 3. 2009
 

KUČERÁČEK

S myšlenkou založit v obci „Mateřské centrum“ přišel místostarosta obce pan Bačovský. Oslovil nás (maminky), zda bychom takovéto centrum chtěly a jelikož jsme „aktivní maminky“, tak jsme ihned souhlasily. Domluvil nám schůzku s paní Dvořákovou a Kolářovou, které nám vysvětlily a poradily jak takovéto centrum založit. Do vedení sdružení jsme zvolily Marii Lokajovou – jako předsedkyni, Olgu Vítovou – jako I.místopředsedkyni a Vlastu Kouřilovou – jako druhou místopředsedkyni. A tak se holky hned pustily do ne zrovna lehkého  papírování a výsledkem bylo, že 20.1.2008 – bylo centrum úspěšně zaregistrováno.

Obec nám nabídla prostory v bývalé základní škole a poskytla finanční prostředky na vybavení centra. Další prostředky jsme získaly z dotace z Jihomoravského kraje. V březnu jsme se s vervou pustily do práce: výmalby prostor, položení koberců, nákup vybavení, úklid atd. Za tyto práce patří velký dík panu Svatoplukovi Vystavělovi a Martinovi Lokajovi.

16.9.2008 jsme centrum slavnostně otevřeli. Pozvání přijali naši sponzoři, zástupce obce, všichni ti, kteří nám při vzniku pomáhali ať už prací, tak dobrou radou. A samozřejmě nechyběly maminky a hlavně děti, pro které jsme to všechno dělaly.


KARNEVAL 2008

Letošní karneval jsme uspořádaly 1.3.2008. Převlékly jsme se opět za berušky a po úvodním beruščím tanci mohly děti poměřit své síly v připravených soutěžích (např. soutěž o nejhezčí mumii, soutěž ve zpívání nebo oblíbené židličky).

Letos jsme pro děti připravily bohatou tombolu, ze které měli všichni velikou radost.  Děti si také zatancovali a s pocitem krásně stráveného odpoledne se vydaly ke svým domovům.

 

ČARODĚJNICE 2008

Letošní rok se konal již III. ročník sletu čarodějnic v Kučerově. Po nástupu, přečtení zprávy za minulé období a následném pasování nových členek si čarodějnice uvařily lektvar mládí, který rozlévaly i návštěvníkům. Po společném tanečku se všichni odebrali k ohni, kde byla upálena jedna z čarodějnic. Poté si děti na ohni opekly špekáčky.

 

DĚTSKÝ DEN – pohádková cesta 2008

Pro letošní dětský den jsme pro děti připravili "Pohádkovou cestu."
Na startu jsme každému dítku vyplnili kartičku, na kterou děti dostávaly po splnění úkolů na stanovištích razítko a vpustili je bránou do pohádky.
Hned na prvním stanovišti je čekal Mach a Šebestová, kde děti musely házet míčky do tlamy. Na dalším úseku trasy našly Červenou Karkulku, u které děti zašívaly vlkovi břicho. U víl děti skládaly motýla a Popelce pomohly přebrat hrách.
Na dalším stanovišti na děti číhala Ježibaba v perníkové chaloupce, které se některé děti bály. Na dalším úseku trasy našly Vodníka, u kterého přenášely vodu po houpavé lávce. Poslední zastávkou na pohádkové cestě byla Šmoulinka, u které děti předvedly svou zdatnost a skákaly panáka.

Po tomto posledním namáhavém úkolu se vrátily zpět na start, kde na každé dítko čekal balíček sladkostí, ale odpolední tím zdaleka nekončilo.

Členové kynologického spolku nám předvedli výcvik psů, děti z country skupiny Simarelky nám předvedly své umění, mladí hasiči z Hlubočan a Kučerova předvedli hasičský zásah, stejně tak jako velcí hasiči z Kučerova.
Na závěr si všechny děti opekly špekáčky a s příjemným pocitem stráveného dne se odebraly domů.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2008

13.9.2008 jsme uspořádaly „Den otevřených dveří“. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout zrenovované prostory centra, prohlédnout fotografie a také se seznámit s chodem centra. Děti si zde mohly pohrát s hračkami, zahrát si různé hry nebo si něco vytvořit.

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE – Podzim je tu

V polovině října jsme v centru uspořádali první výtvarné odpoledne na téma „Podzim je tu“. Děti si mohly vyrobit draka, vytvořit podzimní věnec z přírodních materiálů a také vybarvit sádrové odlitky s podzimní tématikou. Děti byly moc šikovné a výtvory se jim moc povedly.

 

DRAKIÁDA 2008

V neděli 21.10.2008 jsme pro děti uspořádali první Kučerovskou Drakiádu. Účast nebyla moc velká, ale i tak jsme byli spokojeni. Někteří draci létali hned, jiní si dali načas. Pro děti byl připraven teplý čas a pro rodiče jsme přichystali svařáček. Dětem se akce moc líbila.

 

USPÁVÁNÍ BROUČKU 2008

Letošní rok jsme poprvé uspořádaly lampionový průvod neboli Uspávání Broučků. Sraz byl v 17 h u mateřského centra, kde děti dostaly malé berušky a broučky, kterým měly posvítit na jejich cestě do pelíšku. Nechyběla také opravdová beruška, která celý průvod vedla, a které děti svítily na cestu. Bezpečný průchod obcí přes cestu nám zajistili naši hasiči a ke svižnému kroku nám z obecního rozhlasu hrála hudba. Prošli jsme celou obcí až ke kostelu, kde jsme se rozloučili s beruškou a uložili ji ke spánku. Účast na akci byla výborná a pro nás to byla známka toho, že se dětem akce moc líbila.

 

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE – Ubrousková technika

První listopadovou sobotu jsme pro děti připravili výtvarné odpoledne, kde se děti seznámily s ubrouskovou technikou. Vyrobily si krásné rámečky, květináče a destičky.

 

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE – Výroba adventních věnců

30.11.2008 jsme uspořádali výtvarnou sobotu, kde si zájemci mohli vyrobit adventní věnce a vánoční ozdoby. Přišli jak děti, tak i dospělí. Maminky si vyráběly věnce a mezitím si tatínci hráli s dětmi v herně. Věnce i ozdoby se všem moc povedly.

 

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2008

První adventní neděli jsme se všichni sešli na návsi, abychom zde slavnostně rozsvítili vánoční stromeček. Děti si ho nejdříve ozdobily vlastnoručně vyrobenými ozdobami a poté jsme stromeček za zpěvu koled rozsvítili. Moc děkujeme panu Hladkému z Kozlan a jeho dceři, kteří nám na akci hráli a zpívali.

 

České Vánoce s Ježíškem 2008

Dne 9.12.2008 se naše centrum zúčastnilo celostátního projektu „České Vánoce s Ježíškem“ – Zachraňte českého Ježíška – rekordu ve vypouštění balónků.

Po dlouhých organizačních přípravách jsme se v úterý ráno vrhli na nafukování balónků a vázání přáníček Ježíškovi, s kterým nám pomohli mladí hasiči z Hlubočan. Před třetí hodinou se začali scházet děti s rodiči, babičkami a dědečky, aby nám pomohli vypustit balónky.

Balónky spolu s přáníčky jsme vypustili přesně v 15.50 h pokynem přes rádio Frekvence 1 a to přímo ze staroměstského náměstí v Praze. Celkem jsme vypustili 800 balónků a počet vypuštěných balónků v celé republice byl 100.858 balónků, a tudíž byl rekord překonán. Ještě před vypuštěním si děti mohli vyrobit přáníčka, ze kterých jsme po skončení akce losovali výherce, kteří obdrželi dárečky od Ježíška.

Tuto akci bychom nemohli uspořádat bez finanční pomoci obce Kučerov a firmy TRASKO,a.s.,

Dále také bez pomoci dobrovolníků – SDH Hlubočany, SDH Kučerov a TJ Kučerov.

Děkujeme také společnosti Rostěnice, a.s. za poskytnutí občerstvení.


KUČERÁČEK 2009

 

KARNEVAL 2009

Letošní karneval proběhl 7.2.2009. Po úvodním beruščím tanci čekalo na děti velké překvapení v podobě velkého medvěda, který si s nimi zatancoval a dělal jim společnost. Karnevalem provázel „Pan rozhodčí“, který také dohlížel na děti při soutěžích. Mohla chybět také bohatá tombola a balíček sladkostí pro všechny děti.

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám na karneval přispěli buď finančními prostředky nebo dary do tomboly.