Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kulatý stůl

29. 9. 2009
Dne 22.9.2009 jsme se s panem místostarostou Bačovským zúčastnili celostátní kampaně Sítě mateřských center „Spolu u kulatého stolu“  v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, kde se uskutečnila beseda o možnostech spolupráce mateřských center na realizaci prorodinné politiky v Jihomoravském kraji. Beseda se konala pod záštitou hejtmana Michala Haška. Kromě zástupkyň jednotlivých mateřských center, měst v Jihomoravském kraji  a odborníků na tuto problematiku se besedy zúčastnili člen Rady JMK Jiří Altmana a předsedkyně výboru pro sociální věci, rodinu a zdravotnictví JMK Marie Cacková.

Tisková zpráva 22.9.2009

 

 

Spolu u kulatého stolu

 

 

Síť mateřských center v Jihomoravském kraji uspořádala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška besedu s představiteli kraje, s představiteli obcí, odborníky a zástupkyněmi mateřských center na téma Význam mateřských center v prorodinné politice Jihomoravského kraje.

 

Besedy v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně dne 22.9.2009 se zúčastnili:

§ PhDr. Jiří Altman, radní Jihomoravského kraje, který je pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti sociálních věcí a rodiny, prevence kriminality a protidrogové prevence

§ Rút Kolínská, prezidentka Sítě MC

§ Ing. Markéta Horáková, Krajská koordinátorka mateřských center pro Jihomoravský kraj

 

Cílem besedy bylo zlepšení a prohloubení spolupráce s představiteli kraje, kteří jsou klíčovými osobnostmi v oblasti ovlivňování prorodinné politiky kraje.

V Jihomoravském kraji existuje schválená koncepce rodinné politiky, v současné době probíhá rozpracovávání do konkrétních opatření.  

 

Na besedě zazněly například tyto otázky:

1. Jaké kroky v prorodinné politice kraj udělal?

2. Jsou tyto kroky postačující? Kde jsou rezervy?

3. Co může kraj změnit, jaké má plány na řešení nevyhovující situace a na jaké priority se chce zaměřit? 

4. Co mohou udělat MC?

 

Během diskuse byly nalezeny další možné způsoby spolupráce, například společná účast kraje a mateřských center na kampaních pořádaných Sítí MC, o.s.

 

„Symbolika kulatého stolu umožňuje rovnost všech účastníků, pomáhá bourat pomyslné bariéry a vnáší nový rozměr do vzájemných vztahů. Beseda se může stát dobrým nástrojem k odkrývání palčivých problémů a k hledání jejich řešení, pomůže vytvořit pocit sounáležitosti občanů ke svému kraji jako ke svému domovu,“ řekla o pořádání besedy u kulatého stolu prezidentka Sítě MC Rut Kolínská.

 

Kontakt: Ing. Markéta Horáková, marketa.horakova@materska-centra.cz, 775 417 210

 

 

Síť mateřských center o.s.

Občanské sdružení Síť MC vzniklo v roce 2001. Síť MC posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC přes 300 členských MC, z toho v Jihomoravském kraji 28 MC.

Více: www.materska-centra.cz